Αυτοματισμός και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικών συστημάτων – υλικών. Στην περίπτωση υπάρχοντων γραμμών, αναλαμβάνουμε την αυτοματοποίηση αυτών αλλά και των εκσυγχρονισμό τους.

Η εταιρεία μας προτείνει και εφαρμόζει λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενδεικτικά

ΑΓΝΟ Α.Ε., Εργοστάσιο Γάλακτος, Θεσσαλονίκη (2005)

Σχεδιασμός εκ νέου της αποθήκευσης – διανομής γάλακτος όλου του εργοστασίου, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δεξαμενές. Παραγγελία υλικών, επίβλεψη εκτέλεσης – εκκίνηση (χωρίς να σταματήσει καθόλου η παραγωγή).

ΑΤΕΝ ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΕ ΠΑΓΩΤΑ-ΓΛΥΚΑ

Εκσυγχρονισμός παρασκευής μιγμάτων παγωτού, παστερίωσης και συστήματος καθαρισμού CIP