Σχεδιαδμός και διαχείριση έργων

Η εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Εμπορική – Τεχνική αναλαμβάνει εξολοκλήρου την μελέτη και τον σχεδιασμό νέων έργων (engineering) και αναπροσαρμογή ήδη υπαρχόντων, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους.

 

 

 

Οι υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, λαμβάνοντας υπ’  όψιν την ασφάλεια και την μέγιστη απόδοση των συστημάτων.

 

Ενδεικτικά έργα:

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Βιομηχανία Γάλακτος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ Εμπορική – Τεχνική, με την ιδιότητα του τεχνικού διευθυντού της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (1985 – 1992), μελέτησε, σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή όλων των έργων που πραγματοποιήθηκαν στην γαλακτοβιομηχανία, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

 

Εκείνη την χρονική περίοδο, η ΜΕΒΓΑΛ διέθετε τεχνική υπηρεσία με 60 ειδικευμένους τεχνικούς και κατασκεύαζε όλα τα έργα.

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος, Λιμνότοπος Πολυκάστρου, Κιλκίς

Μελέτες, επιβλέψεις, οργάνωση κατασκευών (με την τεχνική υπηρεσία της εταιρείας) βελτιώσεων παραγωγικής διαδικασίας και υποδομής στο παλαιό εργοστάσιο, Πολύκαστρο Κιλκίς.

 

  • Σχεδιασμός – μελέτες (engineering), αδειοδότηση, προδιαγραφές, συλλογή προσφορών, αξιολογήσεις  μηχανημάτων, project management, επιβλέψεις Η/Μ έργων στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας (ύψος επένδυσης: 35 εκατομμύρια ευρώ, Λιμνότοπος Πολυκάστρου.
  • Αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις για την σύνταξη προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ε.Ε.
  • Μελέτη – σχεδίαση – επίβλεψη κατασκευής – αυτοματισμός – λειτουργία ολοκληρωμένης  γραμμής παραγωγής φέτας, δυναμικότητας 35.000l/h γάλακτος.

ΑΓΝΟ Α.Ε., Βιομηχανία Γάλακτος, Θεσσαλονίκη

Σχεδιασμός εκ νέου της αποθήκευσης – διανομής γάλακτος όλου του εργοστασίου, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δεξαμενές.

 

Παραγγελία υλικών, επίβλεψη εκτέλεσης – εκκίνηση (χωρίς να σταματήσει καθόλου η παραγωγή).

 

ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ, Παραγωγή και Επεξεργασία Τυροκομικών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εύζωνοι Κιλκίς

  • Σχεδιασμός – μελέτες (engineering), προδιαγραφές, αδειοδότηση, συλλογή προσφορών, αξιολογήσεις μηχανημάτων, project management, επιβλέψεις Η/Μ έργων- λειτουργία, στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας.
  • Αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις για την σύνταξη προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ε.Ε.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη

Σχεδιασμός, μελέτες, αδειοδότηση, προδιαγραφές, αξιολογήσεις μηχανημάτων, επίβλεψη κατασκευής και εκκίνηση του γαλακτοκομείου της σχολής